From anywhere

از همه جا

سخنان ناب حضرت علی

   بادوستت چنان باش که گوئی روزی با تو دشمن میشود وبا دشمنت چنان رفتار کن که گویی روزی با تو دوست می شود.

ستایش خداوندى را سزاست که لباس عزّت و بزرگى پوشید، و آن دو را براى خود انتخاب، و از مخلوقا‏تش باز داشت. آن دو را مرز میان خود و دیگران قرار داد، و آن دو را براى بزرگى و عظمت خویش برگزید، و لعنت کرد آن کس را که در آرزوى عزّت و بزرگى با خدا به ستیزه برخیزد.
پندها چه بسیارند اما پندگیرنده ها چه کم


* * * **


امیرالمومنین(ع):
چه زشت است فروتنی هنگام نیازمندی و درشتی هنگام بی نیازی.


* * * **امیرالمومنین(ع):
هرگاه بر دشمنت چیره شدی ، درگذشتن از او را شکرانه ی چیرگی بر وی قرار ده.


* * * **


مولا علی (ع) می فرمایند: بشنو و بفهم و باور کن و بعد به کار ببند، که ارزش انسانی همین است
* * * **


در وصیت به فرزندشان:

کدام رشته محکم تر از رشته بین تو خداست؟ اگر ، اگر آن را بگیری * * * **


هر که دنیا را به بازیچه گیرد گرفتاری ها بر وی آسان گردد.
امام علی علیه السلام* * * **


با قناعت امور بگذاران تا پادشاه خود باشی .  امام علی (ع)

سینه خردمند صندوق راز اوست .* * * **


قانع را غم نیاید ، غنی ترین شما قانع ترین شماست.   امام علی (
 


* * * **


 
مراقب  افکارت باش که گفتارت می شود
    مراقب گفتارت باش که رفتارت می شود
       مراقب رفتارت باش که عادتت می شود
        مراقب عاداتت باش که شخصیتت می شود
         مرقب شخصیتت باش که سرنوشتت می شود* * * **


فرزند آدم را با فخر فروشی چکار است ؟

او که در آغاز نطفه ای گندیده است و در پایان قادر نیست مرگ را از خود دور کند
به آن چه که امید نداری بیشتر امید داشته باش نسبت به آن چه که امید دارید!* * * **


همه چیز و همه کس را دوست بدار ،اما به هیچ کس و هیچ چیز دل نسپار. 
آرام باش ، توکل کن ، تفکر کن ، سپس آستینها را بالا بزن ، آنگاه دستان خداوند را می بینی که زودتر از تو دست به کار شده است
" امام علی (ع)* * * **


علی(علیه‌السلام) :   دانش، بارورکردن‌شناخت‌است. ـ بارورشدن‌شناخت‌به تحصیل‌دانش‌است، بارورشدن‌دانش به تصور و فهم‌است
* * * **


اگر انسانها بدانند با هم بودنشون چقدر محدوده محبتشون نا محدود می شه....." حضرت علی (ع)

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم شهریور ۱۳۸۸ساعت 22:45  توسط زره فولاد  |